REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP.PIXEL-MAGAZINE.COM

1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklep” działający pod adresem http://shop.pixel-magazine.com prowadzony jest przez firmę Idea Ahead, al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/93A, 02-797 Warszawa.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://shop.pixel-magazine.com

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

5. Zamówienie zostanie wysłane w terminie 7 dni, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. O niedostępności towaru Klient jest informowany.

6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. O możliwości wyboru metody dostawy klient informowany jest podczas finalizacji zamówienia. W wypadku zamówień na usługi cyfrowe, towar dostarczany jest za pomocą poczty elektronicznej.

9. W przypadku zamówienia prenumeraty, jest ona realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem ekonomicznym, najpóźniej jeden dzień roboczy przed ukazaniem się bieżącego wydania w sprzedaży detalicznej. Prenumerata rozpoczyna się od najbliższego numeru, który ukaże się po odnotowaniu wpłaty za zamówioną prenumeratę.

10. Klient płaci za zamówiony towar za pośrednictwem systemu PayU.

11. Towar wysyłany jest po otrzymaniu informacji z systemu PAyU o dokonanej płatności za zamówiony towar.

12. Na terenie Polski koszty przesyłki pokrywa Sklep; zagranicą za dodatkową dopłatą, według aktualnego cennika Poczty Polskiej.

13. Zgodnie z Ustawą z 2.03.2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.00.22.271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

14. Zwroty przyjmowane są w terminie 14 dni. Aby zwort został przyjęty, towar nie może mieć sladów używania, ani nie może być zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dokumentem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

15. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w wydawnictwie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu wraz z fakturą na adres al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/93A, 02-797 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklepzwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

18. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Idea Ahead wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

19. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

20. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Twój koszyk
   
Twój koszyk jest pusty.
Twoje konto

Idea Ahead
Al. KEN 36A lok. 93A, 02-797 Warszawa
NIP 8481553632
REGON 142225619
[email protected]
idea-ahead.com